Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με τη σύνθεση φαρμάκων που έχουν εγκριθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο