Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν την περιβαλλοντική στρατηγική και νομοθεσία της ΕΕ