Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η άρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού στην αλληλογραφία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την σύνταξη «αποφάσεων ισοδυναμίας» σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο