Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αντιπροσωπεία στην Αλγερία) εξέτασε αίτημα αναδόχου για την επιστροφή συμπληρωματικών δαπανών οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19