Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αξιολόγησε την αίτηση υποψηφίου σε διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (EPSO/AD/382/20)