Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) να απαντήσει σε αναφορά που αφορούσε εικαζόμενη πλημμέλεια στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής για υπάλληλο διαχείρισης περιεχομένου