Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβεβαιώσει την παραλαβή καταγγελίας επί παραβάσει σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ανάληψη κονδυλίων της ΕΕ για την κατασκευή τουριστικής εγκατάστασης στην Ιταλία