Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο απάντησε η Επιτροπή σε αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την ευθύνη για την αποζημίωση απωλειών που οφείλονται στη μη μεταφορά, από τη Γερμανία, της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό δίκαιο