Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Πώς χειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τις καταγγελίες υπαλλήλου σχετικά με την αξιολόγηση, την παρενόχληση και τη μη ανανέωση της σύμβασης