Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει βεβαίωση παραλαβής καταγγελίας σχετικά με την υποτιθέμενη έκδοση πλαστών ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών COVID στην Ιταλία