Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αλλαγή της φύσης της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας απασχολήθηκε διερμηνέας συνεδρίων (αναφορά 232/2022/FA)