Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει με κατάλληλο τρόπο σε αίτημα που αφορούσε το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19