Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) να απαντήσει σε αίτηση επανεξέτασης απόφασής του που φορούσε τη μη επιστροφή εξόδων ΔΙ μέσω του Ταμείου για τις ΜΜΕ