Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξηγήσει δεόντως τους λόγους για τους οποίους δεν καταχώρισε και δεν επεξεργάστηκε καταγγελίες στον τομέα του ανταγωνισμού που αφορούσαν εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης η οποία διέγραψε τις δημοσιεύσεις του καταγγέλλοντος από την πλατφόρμα της