Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τηρήσει τον ενδιαφερόμενο ενήμερο σχετικά με την κατάσταση της αναφοράς του που αφορούσε παραβίαση εκ μέρους της Κροατίας του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων [CHAP(2019)441]