Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει γνωστοποίηση παραλαβής για καταγγελία σχετικά με την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου στη Γερμανία