Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην παρατείνει τη διάρκεια έργου που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, παρά τις έκτακτες περιστάσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19