Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Άρνηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης να παράσχει δημόσια πρόσβαση σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας