Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Επιτροπής (PMO) να απαντήσει σε αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί, σταμάτησε να λαμβάνει επίδομα