Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέτασε αίτημα το οποίο αφορούσε τη χορήγηση πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που σχετίζονταν με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα της ΕΚΤ