Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να χορηγήσει στο κοινό πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούσαν το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP) και το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19