Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με σύμβαση η οποία υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας γερμανικής εταιρείας δημοσίων σχέσεων