Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εικαζόμενη λήψη ανεπαρκών μέτρων από την Επιτροπή για τη βελτίωση της κατάστασης των ερευνητικών συνεργατών που συμμετέχουν στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19