Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη του Frontex να απαντήσει σε αναφορά που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και εικαζόμενες παρατυπίες σε διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Versäumnis von Frontex, auf eine Beschwerde gemäß Artikel 90 des Statuts zu antworten und angebliche Unregelmäßigkeiten in einem Auswahlverfahren für Vertragsbedienstete.