Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εικαζόμενη παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε επιστολή στην οποία προτείνεται να δημοσιεύει υποχρεωτικά η Επιτροπή σε εθνικές εφημερίδες τις συστάσεις της σχετικά με τους εθνικούς προϋπολογισμούς

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na dopis, ve kterém byl předložen návrh, že by měla zveřejňovat svá doporučení týkající se vnitrostátních rozpočtů v celostátním tisku příslušných členských států.