Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η απόφαση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (ΕΟΕ) να θεωρήσει μη επιλέξιμες ορισμένες δαπάνες που αφορούν εσωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση του έργου DARIUS σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (7ο ΠΠ)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.