Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να απαντήσει σε αίτημα για επιστροφή εξόδων αποστολής που εσφαλμένα καταβλήθηκαν σε άτομο με το ίδιο ονοματεπώνυμο