Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδώσει έγκαιρη απόφαση σε υπόθεση κρατικής ενίσχυσης

The European Commission’s failure to issue a timely decision in a state aid case .