Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εικαζόμενη παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε αλληλογραφία σχετικά την κατάσταση των ανηλίκων που φιλοξενούνται σε κέντρο αναχώρησης στη Δανία