Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να απαντήσει σε αλληλογραφία σχετικά με καταγγελία επί παραβάσει κατά των γαλλικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή του περιφερειακού προγράμματος Nord-Pas de Calais 2014‐2020 ‐ CHAP(2018)02238