Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κένυα) απέρριψε ορισμένες δαπάνες προσωπικού μετά από δημοσιονομικό έλεγχο και έλεγχο των συστημάτων στο πλαίσιο του έργου Εκπαιδευτικές συνέργειες II & III για τη Σομαλία (αριθ. αναφ. Ares (2018) 3464132)

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κένυα) απέρριψε ορισμένες δαπάνες προσωπικού μετά από δημοσιονομικό έλεγχο και έλεγχο των συστημάτων στο πλαίσιο του έργου Εκπαιδευτικές συνέργειες II & III για τη Σομαλία (αριθ. αναφ. Ares (2018) 3464132).