Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Κοινοβούλιο (ΓΔ Επικοινωνίας) και μη επιστροφή του συνόλου των εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε δημοσιογράφος προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάριο για την έρευνα και την καινοτομία