Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Europäischen Kommission, eine Entscheidung über einen Antrag auf öffentlichen Zugang zu Dokumenten, die das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz betreffen, innerhalb der geltenden Fristen zu überprüfen

Versäumnis der Europäischen Kommission, eine Entscheidung über einen Antrag auf öffentlichen Zugang zu Dokumenten, die das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz betreffen, innerhalb der geltenden Fristen zu überprüfen.