Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Umgang der Europäischen Kommission mit einem Antrag auf Zugang zu Dokumenten zu einem EU-finanzierten Projekt, das eine Studie zu den Risiken von Hirntumoren aufgrund der Exposition gegenüber Hochfrequenzfeldern in der Kindheit und Jugend betrifft („Mobi-Kids“-Projekt)