Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis des Europäischen Parlaments, auf eine Verwaltungsbeschwerde wegen angeblicher Diskriminierung eines Bewerbers mit einer Behinderung im Rahmen eines internen Personalauswahlverfahrens zu antworten