Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA), auf eine Beschwerde betreffend eine angebliche Unregelmäßigkeit in einem Auswahlverfahren für die Stelle eines Content-Management-Beauftragten zu antworten