Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Wie der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) eine Beschwerde über einen angeblichen Mangel an Fairness im Vorauswahlverfahren für das Programm für Juniorfachkräfte in Delegationen bearbeitet hat