Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Europäischen Kommission, angemessen zu erklären, warum sie die Wettbewerbsbeschwerden über ein Social-Media-Unternehmen nicht registriert und nicht bearbeitet hat, welches die Veröffentlichungen des Beschwerdeführers von seiner Plattform entfernt hat