Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Europäischen Kommission, auf Schreiben zu antworten, in denen Bedenken hinsichtlich des Abrisses eines Schulgebäudes im Rahmen eines EU-finanzierten Projekts in Zypern geäußert wurden