Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Europäischen Kommission (Europe Direct), auf eine E-Mail zur beruflichen Tätigkeit eines ehemaligen EU-Beamten zu antworten