Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Europäischen Kommission, auf eine Beschwerde über die Ablehnung einer Bewerbung für die Preise zum Neuen Europäischen Bauhaus 2021 als nicht geeignet zu reagieren