Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der Europäischen Kommission, die Korrespondenz bezüglich der finanziellen Flexibilität der Kofinanzierungsregeln für Betriebskostenzuschüsse für NRO im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zu beantworten