Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Entscheidung der Europäischen Kommission, den Beschwerdeführer in das Früherkennungs- und Ausschlusssystem (EDES) aufzunehmen