Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Bedenken hinsichtlich einer unzulässigen Kündigung eines Vertrags über Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen durch die EU-Delegation in Mauretanien

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.