Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Das Versäumnis des Europäischen Parlaments auf einen Antrag auf Überprüfung seines Beschlusses zu antworten, einen Bewerber wegen fehlender Managementerfahrung nicht zur nächsten Phase zweier Auswahlverfahren zuzulassen