Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) behandlede en klage over påstået manglende retfærdighed i forhåndsudvælgelsesproceduren for junioreksperter i delegationernes program