Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Kommissionens undladelse af at forklare, hvorfor den ikke registrerede og behandlede konkurrenceklager over en social medievirksomhed, der fjernede klagerens opslag fra sin platform