Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Kommissionens undladelse af at besvare korrespondance vedrørende finansiel fleksibilitet i reglerne om samfinansiering af driftstilskud til NGO’er i forbindelse med covid-19-pandemien