Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Kommissionens undladelse af at svare på spørgsmålet om, hvorvidt en pensioneret EU-ansat har ret til at udføre lønnet arbejde, mens vedkommende modtager pension fra EU