Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Kommissionens undladelse af svare på betænkeligheder vedrørende en kontrakt mellem Kommissionens formand og et tysk PR-firma